Крайният срок за изпращане на статиите за публикуване в ………

15-ти ЮНИ 2020

Начин на оформяне – според изискванията на списанието – ТУК!

Оформените според изискванията статии изпращайте на ……………………..